شرایط اعطای نمایندگی

  • شیلا به نمایندگان خویش به عنوان شرکای تجاری می نگرد و انعقاد قرار داد را آغاز یک همکاری بلند مدت می پندارد.تجربه سالیان گذشته به ما آموخته است که در اعطای نمایندگی موارد زیر مهم ترین اصول می باشد:

۱- حضور موثر یکی از سرمایه گذاران یا معتمدین ایشان در مقام مدیریت شعبه
۲- انتظار واقع بینانه از سودآوری این کسب و کار به نسبت حجم سرمایه
۳- داشتن شرایط اشتغال به کار طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران(عدم ممنوع المعامله بودن و داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و سایر موارد)
۴- معرفی مکان تجاری مناسب(ملکی یا استیجاری بین ۶۰ تا ۱۲۰ مترمربع، دارای جواز کسب/برق/گاز و تلفن)
۵- پایبند به اصول کیفی و مشتری مداری
۶- دارا بودن توان مالی مناسب برای راه اندازی و بهره برداری

تعهدات نمایندگان

۱- پایبندی به استانداردهای کیفی ارایه شده توسط شیلا
۲- صداقت کاری
۴- ایجاد محیط کاری یک کسب و کار مدرن
۵- پایبندی به منافع گروهی در قالب یک مجموعه زنجیره ای
۶- پایبندی به ارایه منو کامل محصولات شیلا طبق استانداردهای تعیین شده
۷- همکاری با ناظرین تضمین کیفیت دفتر مرکزی و موسسات بازرسی طرف قرارداد

تعهدات شیلا به نمایندگان

۱- استفاده از تابلو و عنوان ثبت شده شیلا
۲- طراحی دکوراسیون و آشپزخانه بر اساس استانداردهای فنی
۳- استخدام و آموزش صاحب امتیازان و کارکنان شعب در مرحله راه اندازی شعب
۴- برنامه ریزی و اقدامات تبلیغاتی در مرحله راه اندازی و توسعه فروش
۵- ارایه دستورالعمل ها و استانداردهای مکتوب مدیریت شعب
۶- نظارت کیفی مداوم بر عملکرد نمایندگان در مرحله تولید محصولات و ارایه خدمات و رتبه بندی شعب
۷- پایش رضایت مشتریان و ارایه بازخورد به صاحب امتیازان برای اصلاح و بهبود عملکرد
۸- تامین کلیه اقلام
۹- طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی عمومی و برنامه های مشوق فروش مشتریان و کارکنان
۱۰- برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان برای تبادل تجارت و درس آموخته های شعب موفق